Måleri/pannå

Vandringsfärd 200 x 300, vinyl, krita, collage på plywood
Snörök, 20×25 vinyl, collage på pannå
Skog, 70 x 100, akryl, krita på plywood
Tecken, 30 x 100, akryl, krita, collage på pannå
Utan titel, 100×200, vinyl, krita på plywood