Kontakt

Marianne Tan är född i Stockholm, bosatt i Stockholm och på Gotland och har haft ett flertal separatutställningar i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås, Eksjö, Bollnäs m fl. Inköpt av Statens konstråd, Stockholms läns landsting, Landstinget Västra Götaland, Region Uppsala, Region Dalarna, Solna kommun, Eksjö kommun, SAK m fl.

Marianne Tan
Karlsövägen 1, 121 55 Johanneshov
ateljé: Enskede gårds väg 25, Enskede gård
ateljé på Gotland: Rone Malms 853, Hemse

tel 070-244 91 49
mejl: marianne@tanproduktion.se