Texter

Text: Anders Engman

En liten konstnärsskara borrar idag enträget vidare i den

modernistiska bilden och det experimentella utttyckets

förmåga till fri känsla.

Marianne Tans motiv breder ut sig på stora pappersytor och

vibrerar av poetisk känsla. Naturkänslan är stark, färgerna är

soldränkta som på stranden. Man får intrycket av en enda,

stark naturupplevelse: en lätt, improviserad formbalett. Men

det enkla är skenbart.

Det första intrycket föreslår eventuellt liv på cellnivå eller

enklare organiska livsstrukturer. Men här finns också ett

andraperspektiv – örnens, som omvandlar mikrokosmos till

landskap sedda från hög höjd (ytterligare antytt genom titlar

som ”geografi”, ”karta” eller ”vilse”). Detsamma gäller

formerna, som också lever ett dubbelliv – minst. Småkvadrater

visar sig vara inklistrade pappersbitar. Vegetationsformer

består vid närmare anblick av små klotterklumpar. Och så

vidare. Eventuellt låter detta som en lek med abstraktioner och

konstruktioner, som till exempel en gång Lennart Rodhes

geometriska naturstudier. Och visst finns en utgångspunkt i det

modernistiska bildbyggets tradition. Men Tan öppnar för ljuset

mer än arkitekturen. Här finns ett uppbrott från det

disciplinerade, samtidigt som penseln (disciplinerat!) får ljuset

att bära tyngden av formklottret; ljuset som motiv i sig.

Formmyllret kan hänga som slöjlika gobelänger, men med

luftigheten som material. Medan mörkare klottersjok drar mot

drömvärld och hjärnans hemliga motsvarighet. Men bedrägligt

nog visar sig sjoken vara påklistrade collageklipp och ”fasta”

former består av blöta tuschblommor.

En som specifikt arbetade med det odisciplinerade var Henri

Michaux, vars teckenmåleri byggde på en mängd eleganta

konstnärliga variabler, inklusive meskalinrus. Små upprepade

variationer i en bläckplumpig surrealism skapade ett oändligt

fantasikosmos.

Normalt ignorerar jag titlar på konstutställningar. Men Tan har

precis som alla andra kallat något verk för ”utan titel”. En

passande rubrik för hennes måleri – precis som den franskbelgiske

surrealisten – det okontrollerades triumf!, – bildens

förmåga till det outtömliga.

(©) ANDERS ENGMAN FEBR 2012